Contact

MEDIA MARKET TRNAVA, s.r.o.,

Residing at Juraja Fándlyho 8154/2, 917 01 Trnava, in the RE/MAX Developer building.

Phone: +421 911 022 016

IČO: 36 235 083, DIČ: 2020164850, IČ DPH: SK 2020164850,

bank connection: VUB, a.s., account number: 3379736154/0200,

IBAN: SK63 0200 0000 00337973 6154, SWIFT: SUBASKBX

Email:

ceo@mediamarkett.sk

sale@mediamarkett.sk

office@mediamarkett.sk

stavby@mediamarkett.sk

web@mediamarkett.sk