Internetová televízia

Chcete si založiť vlastnú internetovú televíziu? Media market zabezpečí všetok softvér, hardvér, a služby ktoré k tomu budete potrebovať.