Internetové rádio

Chcete si založiť vlastné internetové rádio? Media market zabezpečí všetok softvér, hardvér, a služby ktoré k tomu budete potrebovať.