MEDIA MARKET TRNAVA, s.r.o.,

so sídlom Juraja Fándlyho 8154/2, 917 01 Trnava, budova RE/MAX Developer

Telefón: 0911 022 016

IČO: 36 235 083, DIČ: 2020164850, IČ DPH: SK 2020164850,

bankové spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: 3379736154/0200,

IBAN: SK63 0200 0000 00337973 6154, SWIFT: SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11807/T

E-mail:

ceo@mediamarkett.sk

sale@mediamarkett.sk

office@mediamarkett.sk

vinyly@mediamarkett.sk

web@mediamarkett.sk